Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει σπάνια, δυσεύρετα, σχεδόν μοναδικά διεθνώς αντικείμενα!! Έχουν παραχθεί σε πολύ λίγα αντίτυπα από τα συνεργαζόμενα Μουσεία ή αποκλειστικά για το καταστημά μας.Όλα τα αντικείμενα του καταστηματός μας,όλων των κατηγοριών είναι επιλεγμένα για την αισθητική και την ποιότητα τους .Της συγκεκριμένης κατηγορίας πρόσθετη αξία είναι η σπανιότητα τους.Είναι μοναδικά αποκτήματα και ιδιαίτερα ξεχωριστά δώρα