Εκτύπωση από τον πρωτότυπο χαλκό του 1908 Διαστάσεις (χωρίς το λευκό πλαίσιο) 43X55εκ Με ανάγλυφη σφραγίδα αυθεντικότητας "Χαλκογραφία του Μουσείου Λούβρου" Απεικονίζει τον δρόμο στην Sin-le-Noble έργο του Corot γνωστού ζωγράφου του 19ου αιώνα κυρίως για τις τοπιογραφίες του Το έργο απεικόνισε στον χαλκό ο χαράκτης Α.Desbaines to 1908


190