Όλα τα αντίγραφα είναι εξαιρετικής ποιότητας .Κατασκευάζονται από τα συνεργαζόμενα Μουσεία και είναι απολύτως πιστά με τα πρωτότυπα. Η πατίνα γίνεται στο χέρι και στην συνέχεια τοποθετείται η σφραγίδα του Μουσείου