Εξαιρετική χαλκογραφία Εκτύπωση από τον πρωτότυπο χαλκό Διαστάσεις (χωρίς το λευκό πλαίσιο) 43X55εκ Με ανάγλυφη σφραγίδα αυθεντικότητας "Χαλκογραφία του Μουσείου Λούβρου"


240 260-7.69%