Επίχρυσα ,με καρνεόλη Η γάτα στην αρχαία Αίγυπτο ήταν σύμβολο καλής τύχης Συνοδεύονται με ιστορικό σημείωμα Με κουτί


44