Τέσσερα στυλό εμπνευσμένα από τραπουλόχαρτα. Σε κουτί


67