εμπνευσμένο από το αρχαιολογικό εύρημα που βοήθησε στην αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών Ρητίνη 9X6,5


19