Με το γράμμα άλφα σε διάφορες αρχαίες γραφές. Κασσίτερος Συνοδεύονται με ιστορικό σημείωμα


49