ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ

Διασκεδαστικό μολύβι. Όταν χρησιμοποιηθεί και κοντύνει, η πράσινη άκρη μπορεί να φυτευτεί και να δώσει ένα φυτό.


12