Κολιέ με όνυχα. Αρχαίο αιγυπτικό φυλαχτό επιχρυσωμένο


65