Επίχρυσο με υπόλευκο ζαντ και καρνεόλη Μήκος 46εκ Συνοδεύεται με ιστορικό σημείωμα Με κουτί


135