Επίχρυσα με λάπις Συνοδεύονται με ιστορικό σημείωμα Με κουτί


55