Σπάνια έκδοση του Εθνικού Θεάτρου Γαλλίας COMEDIE FRANCAISE. Λεύκωμα ερωτήσεων (σε αγγλική και γαλλική γλώσσα) όπως βρέθηκαν σε λεύκωμα του 19ου αιώνα.Ακολουθεί κενός χώρος για να απαντήσουν τα άτομα που θα επιλέξετε. ΟΙ ερωτήσεις επαναλαμβάνονται σε 30 σελίδες. Στην πρώτη σελίδα,οι απαντήσεις του διάσημου συγγραφέα Μαrcel Proust ! (στα γαλλικά)


22